Image
Top
Navigation

Lietuvos futbolo federacijos stadiono Vilniuje plėtros galimybių studija

Projekto pavadinimas: Lietuvos futbolo federacijos stadiono Vilniuje plėtros galimybių studija
Projekto stadija: galimybių studija
Projekto vieta: Vilnius
Biudžetas: 12,4 mln. eur.
Projekto rengimo metai: 2015

LFF stadiono galimybių studijos tikslas – atlikti esamos LFF stadiono teritorijos Vilniuje ir jos gretimybių analizę, suformuoluoti komplekso funkcines problemas ir apžvelgti teritorijos plėtros galimybes siekiant geriau pritaikyti teritoriją miestelėnų, futbolo mėgėjų ir sportininkų reikmėms. Atsižvelgiant į galiojančius planavimo dokumentus, projektavimo normatyvinius dokumentus, pačių užsakovų poreikius bei į futbolui ir jo infrastruktūrai taikomus tarptautinius standartus, pateikiami keli teritorijos plėtojimo variantai ir jų ekonominis pagrindimas. Visa galimybių studija susideda iš analitinės, eksperimentinės ir ekonominės dalių.

Analitinę sudaro urbanistinės (teritorijos padėties miesto atžvilgiu, vizualiniai ryšiai, gretimybės, patekimas į kompleksą, galimos problemos, rekomendacijos), konstrukcijų (esamų tribūnų konstrukcijos tyrimas ir rekomendacijos) planavimo dokumentų analizės. Pateikiamos tyrimo išvados ir rekomendacijos.

Eksperimentinė dalis apima kelias plėtojimo strategijas. Pateikiama skirtingų projektinių pasiūlymų (principų) ir jų detalizacijų, schemų, vizualizacijų. Galimybių studijos eksperimentinėje dalyje analizuojami variantai nuo visus metus veikiančio uždaro maniežo iki esamų tribūnų remonto, praplėtimo ar perstatymo galimybių.