Image
Top
Navigation

Palangos parodų paviljonas II

Projekto tikslas –  sukurti Palangos miestui kultūrinį centrą, išnaudojant unikalią gamtinę aplinką, erdvę bei vertingus vizualinius ryšius. Siekiama išsaugoti vietos charakterį, gerbti tradicijas bei architektūrines vertybes.

Projektuojamo parodų paviljono sklypas yra šalia reikšmingos miesto sankryžos – šalia praeina viena centrinių S.Daukanto gatvių, atsiremianti į S.Dariaus ir S.Girėno gatvę, kuri „veikia“ kaip svarbus pėsčiųjų maršrutas į pajūrį. Priešais sklypą ( pietinėje pusėje) yra vienas pagrindinių įėjimų į istorinį grafų Tiškevičių rūmų (šiuo metu Gintaro muziejus) parką, šiaurinėje dalyje sklypas ribojasi su miesto skveru.

Projektuojamo komplekso architektūrinei išraiškai didžiausią įtaką padarė sklype esantis bei jį supantis gamtovaizdis bei sklype esantis “Kupetos” pastatas, jo istorinė bei architektūrinė reikšmė. Stengėmės sukurti jautrią jungtį tarp pietinėje pusėje esančio Andrė projektuoto parko bei šiaurinėje pusėje esančio pušyno (miesto skvero). Su Tiškevičių rūmų parku (kompoziciškai užbaigtu), kuriamas tik vizualinis ryšys, o su pušynu siekiama rasti fizinį kontaktą,  įleidžiant į jį daugiau gyvybės, šiuo metu pušyną istrižai kerta keletas takų, kurie skirti tik susisiekimui, o ne pasivaikščiojimui.

Jungtį įprasmina lankstus baltas tūris “atsigulantis” ant pietinės “Kupetos” dalies stogo, pakibdamas ir atsiverdamas tarsi ekranas į Tiškevičių parką (formuojamas vizualinis ryšys). Šiaurinėje dalyje tūris nusileidžia ant žemės priešais esantį pušyną, susijungdamas su juo ne tik vizualiai, bet ir fiziškai. Naujasis tūris vientisas, plastiškas, kuria dinamiškumo įspūdį, norima pabrėžti pastato visuomeninę paskirtį bei kultūrinio objekto funkciją.

“Ant žemės” esantis tūris – tai nauja “Kupetos” interpretacija. Siekiama, kad pastatas būtų atpažįstamas jį žinojusiems ir jame besilankiusiems žmonėms. Buvusi “Kupetos” paskirtis glaudžiai susijusi su projektuojamo parodų paviljono funkcija, todėl ieškoma ryšio tarp jų. Tikimasi, kad naujasis parodų paviljonas įkūnys savyje istorinę ir architektūrinę “Kupetos” vertę.

Pastatą įrėminantis ažūras – tai panaudota „Kupetos“ fasado interpretacija. Ji tarsi rūbas apvelka apatinį tūrį, pulsuoja, kai kur samoningai praretėdamas, atveria vidines pastato interjero erdves, kai kur sutankėdamas, kuria paslaptingumo aurą, kviečia užeiti.

Planinė struktūra

 Lanksčiame komplekso tūryje projektuojamos dvi salės: apatinėje dalyje stacionari į 504 vietų salė spektakliams, koncertams ir pan., atsiverianti į pušyną. Siekiama scenos dvilypumo ir žaismingumo, norint, sceną galima stebėti iš lauko, tokiu būdu „apgyvendinant“ pušyną.

Viršutinėje dalyje projektuojama universali 176 vietų salė, kuri gali būti naudojama įvairiai paskirčiai:  konferencijoms, pobūviams, ekspozicijoms ir pan.

Apatiniame tūryje išsidėsto: vakarinėje dalyje:  skaitykla ir konferencijų erdvė, kuri atskiriama mobiliomis atitvaromis – lentynomis ir gale esančiomis administracijos patalpomis. Šios patalpos turi fizinį ryšį su vakarine sklypo dalimi – rekreacine zona (žmonėms galima skaityti knygas ar bendrauti tarpusavyje lauke).

Rytinėje dalyje projektuojama universali meno galerija su gale esančiu eksponatų sandėliu, persirengimo/grimo kambariais artistams šalia patekimo į salę, bei liftu ir laiptine į rūsį. Galinė rytinio korpuso zona naudojama ūkinėms reikmėms, čia atvežamas maistas į kavinę, tiekiami eksponatai, įeina tarnautojai. Darbuotojų ir lankytojų srautai nesikerta, nes lankytojai patenka pro pietinę pastato dalį, o darbuotojai – pro vakarinę (šalia šiaurinės sklypo dalies).

„Apatinis“ tūris turi fizinį ryšį su Tiškevičių parku ir miesto parkeliu, o  viršutinis tūris – vizualines jungtis su minėtais parkais. Viršutinė tūrio prasmė – semantinė, tai tarsi vizualinis koridorius, jungiantis du parkus.

Rūsyje, kuris gaunamas įlenkiant grindis po sale, projektuojama kavinė, kuri gali virsti amfiteatru. Vakarinėje rūsio dalyje projektuojama rūbinė bei san. mazgai lankytojams. Rytinėje dalyje projektuojamos kavinę aptarnaujančios patalpos: baras, virtuvė, bei techninės patalpos.

Parodų paviljone vienu metu gali vykti net 4 skirtingi renginiai, absoliučiai netrukdydami vieni kitiems.